biza
studio reklamy

OKLEJANIE WITRYN SKLEPOWYCH, BIUROWYCH... - oklejanie witryn ³ód¼, oklejanie szyb ³ód¼, reklama ³ód¼

Coraz bardziej popularna i stosunkowo tania staje siź reklama na witrynach zewnźtrznych. Zajmujemy siź projektowaniem grafiki oraz oklejaniem elementów witryn oraz ca³ych szyb w bankach, sklepach, galeriach handlowych, lokalach handlowo-us³ugowych, stacjach paliw i in. W zaleæno¶ci od potrzeb Klienta witryny oklejamy:
- foli± One-Way-Vision (OWV) - od zewn±trz nadruk, od wewn±trz przejrzysta
- foli± monomeryczn±
- foli± specjaln± - imituj±ca np. szk³o mroæone

Nadruk dowolnej grafiki reklamowej w pe³nym kolorze wykonywany jest technik± wielkoformatowego druku solwentowego.

witryna witryna witryna
witryna witryna witryna
witryna witryna

>>>