biza
studio reklamy

STYRODUR - reklamy przestrzenne ³ód¼, reklamy ¶wietlne ³ód¼, reklama ³ód¼


styrodur to jedna z bardziej popularnych form reklamy do wyróænienia sklepów, firm lub galerii handlowych itp. Styrodur umoæliwia dobranie dowolnego rozmiaru elementów graficznych, lekko¶ę materia³u umoæliwia montaæ na wszelkiego rodzaju elewacjach, moæna równieæ zastosowę szerok± paletź kolorystyczn± emalii odpornych na wszelkie warunki atmosferyczne. Taka forma reklamy jest trwa³a, wytrzyma³a i bardzo atrakcyjna.

>>>