biza
studio reklamy

KASETONY - kasetony ¶wietlne ³ód¼, reklama ³ód¼, banery reklamowe ³ód¼

Kasetony pod¶wietlane s± estetycznym oraz efektownym sposobem wyróæniania Twojej firmy. Wymiary, kszta³ty kasetonu oraz sposób montaæu dostosowane s± do indywidualnych preferencji kaædego zleceniodawcy. Grafika nawierzchni ekspozycji uzyskiwana jest przy wykorzystaniu plexiglassu, specjalistycznej folii samoprzylepnej, b±d¼ innych rozwi±zań dobieranych przy indywidualnych zamówieniach. Powierzchnie boczne kasetonów zrobione s± z profili aluminiowych. Taka forma reklamy zwraca uwagź, przyci±ga wzrok, wyróænia.

kaseton kaseton kaseton
kaseton kaseton kaseton
kaseton kaseton kaseton
kaseton

>>>