biza
studio reklamy


WYDRUKI WIELKOFORMATOWE - druk banerów ³ód¼, banery reklamowe ³ód¼, reklama ³ód¼


wydruki wielkoformatowe Druk wielkoformatowy czyli nowoczesna forma solwentowego druku cyfrowego na materiale banerowym, folii czy papierze. Stosowana do zagospodarowania powierzchni billboardów, banerów reklamowych, tablic, szyldów, plakatów, materia³ów reklamowych do kasetonów, stojaków, potykaczy, czy teæ roll-up'ów.

>>>